* Okan Stedelijk Lyceum – Merksem

plaats:
Okan Stedelijk Lyceum – Sint-Bartholomeusstraat 79 – 2170 Merksem
(t) +32 3 292 96 50 – (e) merksem@stedelijklyceum.be – (w) www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceummerksem

periode:
25 juni 2018

frequentie en duur:
eenmalige sportdag – 1u30

leeftijd:
12 tot 18 jaar

bijzonderheden:
de animatie gebeurt in een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers), wat inhoudt dat het Nederlands als NT2 een belangrijke rol zal spelen.