Hoe taal- en schaakonderricht combineren?

Schaken en taal

Dankzij de achtergrond van Philippe Vukojevic (een linguïst die ook als wetenschappelijk medewerker in het Centrum Taal en Onderwijs heeft gewerkt) kunnen de schaakactiviteiten van chess consult ook met taalverwerving worden gekruid: motivatie, interactie en interactie aangepast aan de lerende zijn daarbij de basisprincipes.

Het schaken past dan ook perfect in het taakgericht taalonderwijs en ondersteunt daarmee de natuurlijke taalverwerving: onze projecten in de asielcentra in Brugge en Bredene (NT2), maar ook onze lessen in de immersieschool van Mettet (NT2) en in de basisschool Brugge Centrum (Frans) bevorderden de taalverwerving van de kleuters en scholieren die ons werden toevertrouwd.

 

Erkenning in het buitenland

Onze taalinsteek wordt ook in het buitenland gerespecteerd: chess consult werd tijdens de laatste drie edities van de schoolschaakconferentie te Londen uitgenodigd om presentaties te geven, enerzijds over de praktische ervaringen met het schaakonderricht op school, anderzijds over de aanpak van taalverwerving in de schaakles.

Een paper over dat onderwerp zorgde er in 2016 ook voor dat Philippe ook in Armenië (het schoolschaakland bij uitstek) een presentatie kon geven.