Onderwijs

Schaken op school… ook Europa wil het

Schaken op school is dus onze core business.
Dat is niet verwonderlijk, aangezien we al sinds 1994 in de onderwijswereld actief zijn en toen al vonden dat schaken genoeg pedagogische voordelen biedt om in schoolprogramma’s te worden opgenomen.
Intussen zijn we niet de enige die daarvan overtuigd zijn. Het parlement van de Europese Unie keurde op 15 maart 2012 een aanbeveling goed die de lidstaten oproept om het schaakspel in het curriculum op te nemen.

Wat kan Chess Consult voor u doen?

Wilt u dus een schooldirectie, een lerarenkorps of een oudercomité overtuigen dat schaken wel degelijk zijn plaats heeft in het onderwijs, contacteer ons voor een theoretische en wetenschappelijke uiteenzetting over de voordelen van schaken.
Heeft u het liever praktisch en wilt u uw leerkrachten of studenten aanleren hoe ze zelf efficiënt schaaklessen moeten geven of als tool kunnen gebruiken voor differentiatie, dan kunnen we didactische workshops voor u organiseren.
Of gelooft u meer in modeling of observatieleren, dan geven we de lessen aan de kinderen gewoon zelf en kunnen de leerkrachten, opvoeders en/of ouders gewoon vaststellen hoe eenvoudig het is om efficiënt schaaklessen te geven.

Jarenlange ervaring

Chess Consult is al sinds 1994 op heel veel manieren in scholen in heel België tussengekomen (van Oostende tot Hastière, van Ekeren tot Mettet):
• Schaaklessen op regelmatige basis;
• Dag- of weekprojecten rond schaken;
• Pedagogische studiedagen (voor leerkrachten) en lezingen (voor oudercomités);

Daarnaast was Philippe Vukojevic van Chess Consult gastlector schaken in de lerarenopleiding Howest (Brugge) en ondersteunden we ook schaakprojecten in het revalidatiecentrum Pulderbos en in asielcentra in Brugge en Bredene.