* Ecole fondamentale de la Communauté française – Mettet

plaats:
Ecole fondamentale de la Communauté française – rue Croix de Bourgogne 12 – 5460 Mettet
(t) +32 71 72 78 83 – (e) info@ecoledemettet.be – (w) www.ecoledemettet.be

periode:
sinds september 2013 – …

frequentie en duur:
wekelijks – 6 uur lestijden

leeftijd:
5 tot 12 jaar

bijzonderheden:
de lessen vinden er zowel in het Frans als in het Nederlands plaats (immersiesysteem, de kinderen zijn namelijk Franstalig). De lessen beginnen met een schaakinitiatie in de derde kleuterklas