Ondersteuning

Dat schakers (waaronder de jonge ex-Belgisch kampioen Bart Michiels) het jammer vinden dat er op school geen schaaklessen worden gegeven (Klasse voor Leerkrachten 151, januari 2005), zal niemand verwonderen. Maar ook meer en meer niet-schakers zijn overtuigd van de voordelen die het schaken op school kan bieden (Klasse voor Leerkrachten 76, juni 1997).

In november 2003 werd er zelfs een parlementaire vraag gesteld en voormalig minister van Onderwijs Vanderpoorten gaf toe dat het schaken als differentiatieactiviteit een meerwaarde had, maar toch vond ze het schaken als plichtvak te ver gaan. In andere landen is dit wel het geval en wordt het schaken ‘openlijk’ aangemoedigd.

De Vlaamse Schaakfederatie organiseert af en toe (afhankelijk van de vraag) cursussen voor schaakinstructeurs. Meestal worden ze gevolgd door mensen die binnen hun schaakvereniging lessen willen geven aan jongeren, maar waarom zouden leerkrachten dergelijke stages niet volgen? Laat het ons weten: wij spelen uw vraag door aan de verantwoordelijken.

Vindt u – als directeur – geen leerkrachten bereid om die stages te volgen of wilt u er niemand mee belasten, dan kunt u misschien een beroep doen op de erkende schaakinstructeurs. Die komen dan in uw school schaaklessen geven tegen vergoeding en op bepaalde tijdstippen.

Natuurlijk moeten en willen de jonge schakers ook partijtjes spelen (om de kennis in vaardigheid om te zetten). Naast interne schaaktoernooien kunnen ze ook deelnemen aan diverse kampioenschappen. Een overzicht vindt u bij de projecten.